Valmis Audiomed Kuulmiskeskuse veebileht

Audiomed Kuulmiskeskus

 

Külastage kindlasti, kui teil on probleeme kuulmisega või kahtlus, et kuulmine on halvenenud. Audiomed Kuulmiskeskuses, Kotka Tervisemajas on võimalik kuulmiskahjustust hinnata ja selgitada välja kas kuuldeaparaadid võiksid abiks olla.