Täidetavad PDF vormid

Täidetavad PDF vormidNiisiis tuleb täna juttu täidetavatest PDF vormidest ja seda mitte nende valmistamise vaatevinklist vaid sellest kuidas, kuskohas ja milleks ühte täidetavat PDF vormi kasutada.

Tavaliselt kasutatakse PDF formaati selliste materjalide puhul mis peavad säilitama oma välimust ja trükitavust sõltumata sellest milline riist- või tarkvara parajasti kasutusel on. Täidetava vormi funktsionaalsus muutub oluliseks kui on tegemist näiteks mõne ankeedi või blanketiga.

Juhul kui on juba olemas trükitav blankett saab sellele anda lisaväärtust muutes ta elektrooniliselt täidetavaks. Selline asi on mõtekas muidugi ainult siis kui dokumendi elutsüklis saab eelneda täitmine trükkimisele. Kui see tuleb näiteks lisada postisaadetisele, võtta kuhugi asutusse kaasa vms. Vormi täitmine elektroonselt on mugav ja seejuures kaob ära võimalus, et blankett täitub üsna arusaamatute varesejalgadega.

Kui tööprotsess seda võimaldab siis miks mitte minna samm edasi ja dokumendi trükkimisest üldse loobuda. PDF vormi saab täidetud kujul salvestada ja elektroonselt saata nii, et puud jäävad metsa alles ja keskkond puhtamaks. Siinkohal tekib küsimus, miks mitte kasutada PDF-i asemel veebivormi. Paljudel juhtudel on see kindlasti ilusam ja kasutajatele mugavam lahendus. Täidetavat PDF vormi jälle on lihtsam valmistada – eriti kui paberblankett on eelnevalt olemas. Samuti on PDF fail hõlpsalt digiallkirjastatav. Kui dokumendi elutsükkel sisaldab endas vältimatut trükkimist, tasuks PDF vormi lahendust kindlasti kaaluda.